Bèta-versie nieuwe Kadaster Klic-viewer beschikbaar

Vanaf nu is een bèta-versie beschikbaar van de online Kadaster Klic-viewer. Hierin is een aantal leveringen te bekijken zoals die na de overgangsperiode naar KLIC-WIN geleverd worden.

Aanpassingen na overgangsperiode

Met de invoering van KLIC-WIN zijn in de levering van gebiedsinformatie vectorinformatie over kabels en leidingen conform IMKL1.2.1 te vinden. Na de overgangsperiode worden in het zipbestand de PNG-bestanden van netbeheerders (rasterbestanden voor ligging, maatvoering, annotatie en eigenTopo) niet meer uitgeleverd. Daarom moeten applicaties die hier gebruik van maken aangepast worden.

Op tijd aangepaste viewer gebruiken

Bent u gebruiker van KLIC-leveringen? Dan moet u een aansluitende en aangepaste viewer gaan gebruiken. Er worden diverse viewers gebruikt en aangeboden, zoals de Kadaster Klic-viewer, eigen viewers van grondroerders/netbeheerders en/of commerciële viewers. Zorg dat u op tijd een passende viewer gebruiksklaar heeft. Met de bèta-versie van de online Kadaster Klic-viewer is een aantal leveringen zoals die na de overgangsperiode geleverd worden te bekijken.

Meer informatie

De mogelijkheden van de bèta-versie kunt u terugvinden op de Github KLIC-WIN Kadaster Klic-viewer