Bestand levering dagmutaties 16 mei niet compleet

Het BAG extract met dagmutaties van 15 op 16 mei dat geleverd is op donderdag 16 mei is niet compleet.
Het advies is, wanneer mogelijk, te wachten met het verwerken van dit extract. Wij leveren zo snel mogelijk een geheel nieuw, compleet extract met daarin alle mutaties van 15 op 16 mei.