Belangrijke wijziging op testomgevingen ETO en CTO van de WOZ

Uw software moet wellicht aangepast worden.

Softwareleveranciers gebruiken de Externe Testomgeving (ETO) en de Conformiteitstoetsomgeving (CTO) om software te testen. Met een acknowledgement laten wij weten dat een bericht op de ETO en CTO ontvangen is. Soms lukt dat niet en krijgen wij de melding dat dit bericht niet bij de inzender afgeleverd kan worden. In dat geval proberen wij niet langer het bericht opnieuw te versturen. 

Biedt u een bericht aan bij de ETO of CTO, wilt u dan zelf controleren of u een acknowledgement ontvangt? Is dat niet het geval dan dient u het bericht opnieuw aan te bieden. Deze wijziging wordt binnenkort ook doorgevoerd voor de Acceptatie Testomgeving (ATO) en Productie (PROD).

Bovenstaande wijziging past binnen de afspraken vastgelegd in ‘Ebms protocol voor betrouwbaar berichtenverkeer via Digikoppeling’.   

Uw medewerking gevraagd

Omdat we zelf geen testen op de ETO en CTO kunnen uitvoeren, vragen wij u de komende tijd alert te zijn op de werking ervan. Opvallende zaken kunt u melden bij de Klantenservice WOZ. Dat kan per e-mail of telefonisch via 088-183 43 00.