BAG: Toen, nu en de toekomst

Sinds het ontstaan van de BAG in 2010 neemt het gebruik nog steeds toe. De doorontwikkeling van de BAG is in volle gang.

In een artikel, geschreven voor Geo-Info (het magazine van de vereniging Geo-informatie Nederland), blikt Janette Storm (product manager van de BAG) terug op het ontstaan van de BAG. Verder neemt zij u mee in de recente ontwikkelingen rondom BAG 2.0 en schetst zij een beeld over de toekomst van de BAG. 

Lees het artikel op de website van Geo Informatie Nederland