BAG-catalogus versie 1.0 gepubliceerd

De afgelopen twee jaar is er door Kadaster, Geonovum en BZK hard gewerkt aan de Catalogus Basisregistratie Adressen en Gebouwen 2018.

En met succes, want de BAG-catalogus is klaar om gepubliceerd te worden. Voorlopig is de publicatie nog onder voorbehoud. Deze versie zal na goedkeuring door de minister van BZK naar verwachting op 1 juli 2018 van kracht worden. De BAG-catalogus bevat regels die afnemers inzicht geven in welke informatie over adressen en gebouwen in de BAG is vastgelegd. Hiermee kunnen gegevens uit de BAG op een juiste manier worden toegepast. Daarnaast is de catalogus ook een handleiding om de BAG op een juiste manier te vullen. Zo gebruiken softwareleveranciers het informatiemodel om hun software te ontwikkelen. Meer informatie over de nieuwe catalogus vindt u op de website van de Rijksoverheid.