BAG Bevragen

BAG Bevragen biedt een koppelvlak waarop u uw software kunt aansluiten:

 • directe toegang tot alle gegevens uit de BAG
 • gegevens op basis van levenscyclus of peildatum

Beschrijving

BAG Bevragen biedt u webservices waardoor u alle gegevens uit de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG) via eigen software kunt bevragen. De webservice is bedoeld voor het bevragen van één object per keer en kan niet gebruikt worden om de volledige BAG binnen te halen. Daarvoor kunt het product BAG-extract gebruiken. 

Voor het gebruik van de BAG-gegevens legt u in uw registratie verwijzingen naar objecten in de BAG met de unieke objectidentificaties van de BAG-objecten. Met deze sleutels haalt uw systeem direct gegevens van de objecten uit de BAG voor gebruik in uw eigen processen of systemen. U kunt via BAG Bevragen alle gegevens van objecten in de BAG raadplegen, zoals de geografische coördinaten (x- en y-coördinaat), oppervlakte, bouwjaar en gegevens over de openbare ruimte. 

U hebt de volgende mogelijkheden om de gegevens te benaderen. Hierbij kunt u kiezen voor een momentopname van vandaag of een bepaalde peildatum. U kunt ook de hele levenscyclus van een object opvragen.

 • Bevraging op identificatiecode van BAG-objecten. BAG-objecten met een unieke identificatiecode zijn: adresseerbare objecten (verblijfsobject, ligplaats, standplaats), pand, nummeraanduiding, woonplaats, openbare ruimte, woonplaats.
 • Zoeken op niet unieke kenmerken: Het systeem biedt zoekmogelijkheden om gegevens van BAG-objecten te leveren op basis van kenmerkende (maar niet noodzakelijk unieke) eigenschappen zoals een deel van het adres.
 • Zoeken op relatie van objecten. Zoals de nummeraanduidingen gerelateerd aan een bepaalde woonplaats.
 • Zoeken is niet hoofdlettergevoelig.

De bronhouder van een object is geen gegeven in de BAG, maar deze kunt u achterhalen aan de hand van het object ID of een coördinaat.

Verbeteringen in BAG Bevragen 2.0

We hebben een verbeterde versie gelanceerd met een vernieuwd koppelvlak. De verschillen ten opzicht van eerdere versies zijn:

 • De gegevens van gerelateerde objecten in antwoordberichten zijn ontdubbeld, zodat berichten niet onnodig groot worden;
 • Het registratietijdstip waarop een gegeven beschikbaar is gekomen voor afnemers in de LV (mutatiedatum) is toegevoegd;
 • Er kan voor gekozen worden om de woonplaatsgeometrie weg te laten uit het antwoordbericht;
 • Betere technische en functionele foutberichten;
 • De BAG kan niet meer bevraagd worden op objecttype. 

Meer informatie vindt u in het nieuwe koppelvlak-document dat u vindt onder Documenten.

Meer informatie

BAG Bevragen is een product van de Landelijke Voorziening Basisregistraties Adressen en Gebouwen (LV BAG). Meer informatie vindt u in folder BAG Bevragen bij 'Documenten'. Hier vindt u ook het koppelvlak en voorbeeldberichten van zowel de oude als de nieuwe versies van BAG Bevragen.

Bekijk het overzicht van alle BAG-producten.

Tarieven

 

Maandabonnement Prijs per maand
Maximaal 3.000 bevragingen per dag € 90,00
Meer dan 3.000 bevragingen per dag € 180,00

Deze bedragen zijn vrij van btw

Overheden kunnen BAG Bevragen kosteloos gebruiken. De BAG wordt betaald via budgetfinanciering: een jaarlijkse betaling door de ministeries, provincies en waterschappen gezamenlijk. Deze overheden worden genoemd op Overheid.nl.

Levering

Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij u binnen 5 werkdagen een overzicht met hyperlinks waarmee BAG Bevragen beschikbaar is.

De levertermijnen van BAG Bevragen vindt u in het document 'BAG levertermijnen'.

Beschikbaarheid webservices

Met BAG Bevragen krijgt u direct toegang tot de gegevens in de LV BAG via een webservice. BAG Bevragen is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behalve tijdens onderhoud. Eventueel onderhoud vindt plaats in het weekend of na 18.00 uur. Op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur geldt een beschikbaarheidsgarantie van 98,5 %.