BAG API

Met de BAG API kunt u onder andere:

  • verschillende datasets aan elkaar koppelen
  • de BAG bevragen via verschillende zoekingangen (bijvoorbeeld op pand, vbo en dergelijke)

Let op: Vanaf maart 2021 is BAG data niet meer te raadplegen met de huidige BAG API. De vervanger is de BAG API Individuele Bevragingen. 

Beschrijving

Met de BAG API is gecontroleerde toegang mogelijk tot de BAG-gegevens. Hiermee kunnen interfaces worden gemaakt die verschillende datasets met elkaar laten communiceren.

De BAG API is een RESTful API waarin de BAG gegevens opvraagbaar zijn. Een RESTful API gebruikt HTTP- verzoeken om gegevens GET, PUT, POST en DELETE te verkrijgen.

Een API (application programming interface) is een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdelen. Het is te vergelijken met een digitale stekkerdoos die externe partijen toegang verschaft tot interne gegevens.

Meer informatie en gebruik

Voor gebruik van de BAG API moet eerst de gratis basisregistraties API-key worden aangevraagd. Meer informatie over de BAG API en het aanvragen van de gratis API-key is te vinden op de website bag.basisregistraties.overheid.nl 

Nieuwe BAG 2.0 API

Kenmerken van deze nieuwe API:

  • De krachten van BAG Bevragen en de BAG REST API worden gebundeld tot een herziene BAG Bevragen REST API

  • De attributen en waarden worden opgenomen zoals beschreven in de Catalogus 2018

Met de komst van de nieuwe BAG 2.0 API zal de bestaande BAG API vanaf maart 2021 niet meer te gebruiken zijn. De nieuwe API Individuele Bevragingen biedt ten opzichte van de oude BAG API een aantal voordelen:
  • Near real time actuele data
  • BAG 2.0 data kan bevraagd worden
  • Restful API welke data uitleverd in JSON formaat
  • API voldoet aan de open api specificatie (OAS) 
U kunt nu al starten met het voorbereiden van de applicatie op de nieuwe API.
 
BAG API key en testomgeving
De BAG 2.0 API is beschikbaar in de testomgeving.
Met behulp van een gratis API key is het mogelijk om een verblijfsobject te bevragen. Een API key vraagt u aan met het formulier Aanvragen BAG API key.

Op de BAG-API Github is een volledig overzicht te vinden van de beschikbare API’s en de bijbehorende URL’s. Zodra een nieuwe API beschikbaar komt, wordt het in dit overzicht verwerkt.
 
De technische documentatie (yaml bestanden) die uitleg geeft over het gebruik van de API, vindt u ook op de BAG API pagina op Github.

Voor het gebruik van de BAG 2.0 API zullen kosten in rekening gebracht worden. Wat deze kosten worden en per wanneer we deze gaan berekenen, communiceren wij zodra dit bekend is. Er komt in elk geval een gratis variant waarmee het mogelijk is een beperkt aantal bevragingen te doen. Om welke aantallen het gaat, wordt nog bekend gemaakt.

Meer informatie over het uitfaseren van de oude versie van de BAG API en de wijzigingen in de overige producten vindt u op de pagina BAG producten 2.0.
 
Hulp bij het in gebruik nemen van de BAG API
Om u op weg te helpen bij het in gebruiken nemen van de BAG API, worden geregeld bijeenkomsten en webinars georganiseerd. De documentatie hiervan vindt u op Github.
 
Bekijk de agenda om te zien wanneer de volgende bijeenkomst of webinar is gepland.