BAG 2.0: driekwart gemeenten ligt op schema

242 gemeenten deden mee aan een onderzoek naar de voortgang.

Vorig jaar juli trad de nieuwe wet BAG in werking. Daarom moet data in de LV anders aangeleverd worden. Gemeenten moeten hiervoor hun software aanpassen. Afgelopen november deden wij onderzoek onder de bronhouders naar de voortgang van de implementatie van de software voor BAG 2.0. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten?

242 van de 380 gemeenten deden mee

Van de (toen) 380 gemeenten hebben 242 respondenten de vragenlijst ingevuld. 88% van de gemeenten gaf aan dat zij zijn begonnen met de implementatie van BAG 2.0. 58% van hen heeft concrete afspraken gemaakt met een softwareleverancier.

Driekwart van de ondervraagde bronhouders verwacht voor januari 2020 klaar te zijn met de implementatie van de software. De anderen weten nog niet precies wanneer ze gaan starten en wanneer zij klaar zijn. Meer dan de helft verwacht in de eerste helft van 2019 te starten.

Integrale planning

De planning van BAG voor 2019  gaat ervan uit dat alle bronhouders voor januari 2020 zijn overgestapt. Dit betekent dat ze vanaf dan nieuwe software gebruiken en gegevens aanleveren volgens de nieuwe wet BAG.

Bekendheid met documentatie

In het onderzoek vroegen we naar de bekendheid van de documentatie, die volgens ons van belang is voor de implementatie. Alle ondervraagden kennen de Catalogus en de Praktijkhandleiding. De volgende documenten zijn minder bekend onder de bronhouders:

Verbeteracties uit het onderzoek

Om de minder bekende documenten beter vindbaar te maken, nemen we het artikel Wat zijn de wijzigingen in BAG 2.0? op in de Praktijkhandleiding.

Daarnaast passen we momenteel de webpagina’s over BAG 2.0 aan, de nadruk komt op belangrijke documentatie te liggen. Op deze manier willen we beter aansluiten op de behoeften van bronhouders, softwareleveranciers en andere betrokkenen.