Algemene voorwaarden aangepast

Het Kadaster heeft op 25 juli jl. zijn algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten door het Kadaster en de algemene voorwaarden Webwinkel aangepast.
formaat 800x260

Dit vanwege voortschrijdend inzicht over profilering, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook is een passage over de facturatie geschrapt.

Wat wordt er verstaan onder profilering?

Van profilering is sprake bij elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij personen worden ingedeeld in bepaalde categorie├źn (profielen), die worden gebruikt om analyses of voorspellingen te maken over met name iemands beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

Bekijk de actuele algemene voorwaarden voor levering van producten en diensten door het Kadaster.