Akte van Splitsing krijgt voorrang

De akten van Splitsing, en eventuele leverings- of hypotheekakten, krijgen vanaf begin september voorrang bij het verwerken in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Vanaf nu kunt u als notaris in Kadaster-on-line of via BRK Inzage hypotheek- of leveringsakten direct inzien als signaal bij nieuw ontstane appartementsrechten.  Hiermee komen wij tegemoet aan de wens van het notariaat om splitsingen voorrang te geven bij de verwerking in de BRK. 

 

Snellere verwerking 

U gaat in de praktijk merken dat het uitvoeren van onderzoek in Kadaster-on-line en via BRK Inzage veel simpeler is en sneller gaat.