Agrarische grondprijs 61.200 euro per hectare in 4e kwartaal 2017

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedraagt 61.200 euro per hectare in het vierde kwartaal van 2017.

In het derde kwartaal van 2017 was dit €64.000 per hectare. Over heel 2017 bedraagt de gemiddelde landelijke grondprijs €59.500 euro per hectare. Dit staat in het vierde kwartaalbericht van 2017 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het kwartaalbericht is gebaseerd op de nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is gratis beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research. Wilt u zich op het kwartaalbericht abonneren? Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier en u ontvangt het kwartaalbericht per e-mail.

Meer informatie

Meer informatie over deze en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.