Agrarische grondprijs 59.800 euro per hectare in 2e kwartaal 2018

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedraagt 59.800 euro per hectare in het tweede kwartaal van 2018.

Dat is vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs in het eerste kwartaal van dit jaar en aan de gemiddelde prijs over heel 2017 (59.500 euro per ha).

Dit staat in het tweede kwartaalbericht van 2018 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research.

Bekijk het kwartaalbericht.

Dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het is gebaseerd op de nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is gratis beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research. Wilt u zich op het kwartaalbericht abonneren? Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier en u ontvangt het de kwartaalbericht nieuwsbrief per e-mail.

Meer informatie

Meer informatie over deze en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.