Agrarische grondprijs 56.400 euro per hectare in 3e kwartaal 2018

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland bedraagt 56.400 euro per hectare in het derde kwartaal van 2018.

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2018 met bijna 6% gedaald: van 59.800 euro per hectare (in het tweede kwartaal) tot 56.400 euro per hectare. Deze daling hangt voor een belangrijk deel samen met een relatief grote transactie van grasland in landsdeel West tegen een zeer lage prijs. Zonder deze transactie zou de grondprijs zijn uitgekomen op 58.600 euro per hectare, 2% onder de prijs in het eerste kwartaal.

Dit staat in het derde kwartaalbericht van 2018 over de agrarische grondmarkt van het Kadaster en Wageningen Economic Research. 

Bekijk het kwartaalbericht.

Dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied

Het kwartaalbericht agrarische grondmarkt is een gezamenlijk product van Kadaster en Wageningen Economic Research. Het is gebaseerd op de nieuwe dataset Grondmarkt Agrarisch Gebied. Deze dataset bevat een aantal landsdekkende gegevenssets die door verschillende overheidsdiensten zijn ingewonnen. Het gaat om specifieke onderdelen uit de registraties van Transactiegegevens, Basisregistraties Adressen en Gebouwen, Basisregistratie Percelen en de Landbouwtelling.

Het kwartaalbericht is gratis beschikbaar op onze website en op de website Wageningen Economic Research. Wilt u zich op het kwartaalbericht abonneren? Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier en u ontvangt het de kwartaalbericht nieuwsbrief per e-mail.

Meer informatie

Meer informatie over deze en de vorige kwartaalberichten vindt u op de pagina Informatievoorziening Agrarische Grondmarkt.