Agrarisch rapport

Het Agrarisch rapport geeft u:

  • een totaaloverzicht van het eigendom van een agrariër;
  • informatie over de percelen, omgeving en transacties.

Beschrijving

Voor de onderbouwing van een waardebepaling van agrarisch eigendom is niet alleen het aantal percelen van belang, maar ook de ligging en de omgeving. Hoe beter de ligging en de ontsluiting van de boerderij, hoe hoger de waarde. Een zorgvuldige waardebepaling is niet alleen van belang voor taxateurs en makelaars. Een taxatie met kaart is ook nodig voor opdrachten van bijvoorbeeld banken, notariaat, accountantskantoren en rechtbank. Met het Agrarisch rapport krijgt u eenvoudig inzicht in wat een agrarisch bedrijf of persoon aan eigendom heeft en hoe de ligging is. Het rapport bevat:

Kadastraal overzicht

  • de rechten van de gerechtigde (met uitzondering van hypotheken), zoals het recht van volledig eigendom, vruchtgebruik of erfpacht;
  • overige gegevens over de rechtstoestand van het perceel, zoals opstal- en nutsvoorzieningen, kwalitatieve verbintenissen, bodemverontreiniging, bepaalde publiekrechtelijke beperkingen;
  • de landinrichtingsrente (een bedrag bestaande uit een rente- en aflossingsdeel, dat is ingeschreven in de kadastrale registratie, jaarlijks wordt geheven en 6% van de toegekende kosten bedraagt); 
  • de kadastrale aanduiding (gemeente, sectie, perceelnummer), oppervlakte, adresgegevens en de omschrijving van het perceel.

Kadastrale kaart

De Kadastrale kaart (A3) is op schaal en altijd noordgericht. Het biedt u in een oogopslag de ligging van de percelen ten opzichte van de omliggende percelen en geeft een globale indicatie van de ligging van de grenzen.

Situatiekaart

Op de Situatiekaart is de ligging van de percelen afgebeeld op een topografische ondergrond. De percelen waarop een woning of boerderij staat worden in het geel weergegeven, agrarische gronden in het groen.

Prijzen/transacties CBS landbouwgebied

De Gemiddelde prijs agrarische grond geeft voor het CBS landbouwgebied inzicht in de gemiddelde prijs die betaald wordt voor akkerbouwland en grasland. Hierbij zijn met behulp van selecties transacties geselecteerd van percelen die in gebruik waren als agrarische grond op het moment van inschrijving bij het Kadaster. De volgende selecties zijn toegepast:

  • de transactie is groter dan 1 ha;
  • de transactie betreft uitsluitend grasland of akkerbouwland, geen bebouwing zoals een boerderij of stal;
  • de transactie betreft een eigendomsoverdracht;
  • de transactie betreft geen verkoop van een combinatie (grasland en akkerbouwland).

Agrarisch rapport niet altijd beschikbaar

Als aan een rechthebbende meer dan 45 rechten zijn toegekend, is het Agrarisch rapport niet beschikbaar. Een alternatief is een Eigendomskaart

Tarieven

Productvorm Prijs
Agrarisch rapport tot 15 percelen € 57,25
Agrarisch rapport tot 30 percelen € 76,00
Agrarisch rapport tot 45 percelen € 94,75

Deze bedragen zijn vrij van btw

Bestellen

Een Agrarisch rapport kunt u op 2 manieren bestellen:

Levering

Levertijd via bestelformulier

Na ontvangst van uw bestelling sturen wij u het Agrarisch rapport binnen 5 werkdagen toe per e-mail (pdf-formaat) of post.

Levertijd via Mijn Kadaster

U kunt het Agrarisch rapport direct aanvragen via Kadata internet. Hiervoor hebt u een abonnement nodig op Mijn Kadaster. De levertijd bedraagt vervolgens 5 werkdagen.

Bestandsformaat

Het Agrarisch rapport wordt geleverd in pdf-formaat. Om het rapport te bekijken of af te drukken, hebt u een pdf-viewer zoals Acrobat Reader van Adobe nodig.