Simulatiespel

Tool die een gemeente helpt de inbreng en samenwerking van eigenaren te verbeteren bij herinrichting

  • visualiseert de situatie
  • maakt data van een gebied inzichtelijk.
  • samen met andere partijen komen tot betere functionele invulling van een gebied
  • ervaren wat er nodig is

Gratis verkennend gesprek?

Wij vertellen u graag meer. Bel ons op 088-183 22 00 optie 2 of maak online een afspraak.

Betere invulling winkelcentrum of bedrijventerrein

Het simulatiespel visualiseert de situatie en maakt data van een gebied inzichtelijk. Het doel van het spel is samen komen tot een betere functionele invulling van een gebied, en om te ervaren wat daarvoor nodig is.

Kadaster begeleidt als onafhankelijke partij

De gemeente laat de rol van procesbeleider over aan het Kadaster als onafhankelijke partij. Het met elkaar het simulatiespel spelen geeft energie en interactie. De belemmering van eigendomsgrenzen verdwijnt, en de situatie van het opnieuw in te richten centrum of bedrijventerrein komt tot leven.

Afspraken met eigenaren en gemeente

Vanuit het collectieve beeld bekijken we wat dit voor iedere eigenaar afzonderlijk betekent en wat deze eigenaar kan bijdragen. Deze input gebruiken we voor het maken van afspraken met eigenaren en gemeente. Dit kan leiden tot stimuleringsmaatregelen maar ook tot individuele afspraken.

Hoe werkt het?

Tijdens het simulatiespel krijgt iedere speler de verantwoordelijkheid voor een functie in het gebied. Met elkaar kijkt ieder vanuit een breder belang en perspectief. In willekeurige groepen gaat iedere groep aan het werk met blokjes, een lijst met spelregels en een plattegrond van de huidige situatie.

Er zijn bijvoorbeeld bij winkelgebieden vijf verschillende functies ingekleurd als dagelijkse detailhandel, specialistische detailhandel, horeca, dienstverlening, wonen op de begane grond. Ze zijn zichtbaar als vakjes op een plattegrond. Witte vakjes zijn leegstaande panden.

Afhankelijk van de situatie is er een aantal doelen die in het spel gerealiseerd moeten worden. Bijvoorbeeld het clusteren van functies of het verplaatsen van functies van buiten naar binnen het centrum. Doel is een compacter winkelgebied met toekomstperspectief voor betrokkenen. Samenwerken tussen eigenaren staat hierin centraal.

Waar wij u bij kunnen helpen

  • onafhankelijke procesbegeleiding
  • inzicht bieden door visualisatie situatie en data van een gebied
  • alle eigenaren samen tot een invulling laten komen
  • duidelijkheid over mogelijke bijdrage en opbrengst voor iedere eigenaar 
  • het opnieuw in te richten centrum of bedrijventerrein tot leven laten komen
  • duidelijkheid over nuttige maatregelen als stimuleringsmaatregelen of individuele afspraken

Direct aan de slag

Wat nodig is in een specifieke situatie, en wat we daarin voor u kunnen betekenen, bespreken we graag met u. Een verkennend gesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Bel ons op 088-183 22 00 optie 2 of maak online een afspraak via ons contactformulier.