Advies bij gebiedsontwikkeling

Advies aan overheden over grondaankoop, kavelruil, herverkaveling of onteigening:

 • vanuit een onafhankelijke positie;
 • gericht op een effectieve gebiedsinrichting;
 • met uw ruimtelijke doelen als uitgangspunt.

Beschrijving

Voor gebiedsontwikkeling is grond nodig. Wij adviseren overheden over de inzet van de juiste instrumenten en methoden om die grond te verkrijgen en ruimtelijke doelen te behalen. Zowel in landelijk als stedelijk gebied. Ook kunnen wij het proces van grondverwerving begeleiden en ondersteunen.

Ruimtelijke doelen

De inzet van instrumenten is afhankelijk van het beleidsdoel, bijvoorbeeld:

 • landbouw; zoals het verbeteren van de agrarische structuur.
 • water; zoals waterberging of het uitvoeren van de Kaderrichtlijn Water.
 • natuur en landschap; zoals de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) of de bescherming van natuurwaarden.
 • recreatie en cultuurhistorie.
 • infrastructuur.

We bekijken ook of het mogelijk is om meerdere doelen tegelijk te behalen.

Instrumenten voor grondverwerving

Klassieke instrumenten waarmee u grond kunt verwerven zijn:

 • grondaankoop
 • vrijwillige kavelruil
 • wettelijke herverkaveling
 • onteigening

Herverkaveling zonder inrichting - sober en snel

Er bestaan inmiddels ook methoden waarmee herverkavelingsprojecten sneller en tegen lagere kosten uitgevoerd kunnen worden. Deze 'snel-en-sober'-aanpak ontwikkelden wij samen met de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Meer informatie leest u in de folder Herverkaveling zonder inrichting onder 'Documenten'. 

Tarieven

Advies bij gebiedsontwikkeling en landinrichting is maatwerk. Vul het contactformulier in om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek. Hierin geeft u aan wat uw wensen zijn. Op basis van dit gesprek ontvangt u een offerte.