Actualiteit persoonsgegevens

Het Gebruikersoverleg BRK (Basisregistratie Kadaster) heeft gevraagd om het onderwerp ‘actualiteit persoonsgegevens’ in relatie tot BRK Levering nog een keer onder uw aandacht te brengen. Het doel daarvan is om duidelijkheid te geven wat u wel en niet van het Kadaster kan verwachten en eventuele misverstanden op dit gebied op te helderen.

BRK Levering biedt u mutaties in de Basisregistratie Kadaster. Bij aanvang van uw abonnement, maar ook bij elke mutatie, ontvangt u bij alle personen de id’s waarmee u de bijbehorende gegevens bij de bron op kunt halen op het moment dat u ze nodig heeft. Voor natuurlijke personen is die bron de BRP (Basisregistratie Personen), voor niet natuurlijke personen de NHR (Nieuw Handelsregister). Wijzigingen zoals een overlijden of een verhuizing van een gerechtigde, ontvangt u, als er niets in de authentieke BRK gegevens wijzigt, niet met BRK Levering. U beschikt met de gegevens uit BRK Levering dus niet over actuele persoonsgegevens, maar wel over de koppelingen. Wijzigingen in de gegevens van personen die niet gekoppeld zijn met de BRP of NHR ontvangt u wel in uw mutaties.

Meer weten?

Meer informatie over in welke gevallen u wel of geen wijziging ontvangt, kunt u nalezen in dit nieuwsbericht. De VNG heeft bij het Kadaster een verzoek ingediend om losse mutaties uit de BRP (dus zonder dat daaraan een mutatie in de BRK aan ten grondslag ligt) uit te leveren als mutatieberichten BRK Levering. Het Kadaster houdt zicht aan de wettelijke taken en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, en heeft voor het leveren van gegevens uit de BRP in deze vorm geen wettelijke grondslag. Bovenal is het Kadaster, zoals aangegeven, niet de bron van deze gegevens. 

Autorisatie

Het Kadaster beseft dat hiermee geen oplossing wordt geboden voor de problematiek die sommige afnemers ervaren omtrent de actualiteit van persoonsgegevens in eigen gegevensmagazijnen of applicaties. Voor die afnemers, of voor iedereen die geen autorisatie voor de BRP heeft, geen autorisatie mag hebben of geen autorisatie wil hebben, geldt dat actuele gegevens altijd geraadpleegd kunnen worden via een inzage in de Basisregistratie Kadaster. Dat kan via de diensten Kadaster-on-line of KIK-inzage (de webservice op Kadaster-on-line). De koppeling met de Basisregistratie Personen wordt aangetoond via de melding ‘Persoonsgegevens zijn ontleend aan de Basisregistratie Personen’. Behoort u tot een overheidsorganisatie, dan kunt u hiervan gebruik maken binnen de budgetfinanciering dus zonder extra kosten.