Aanvullende datawijzigingen BRK Levering 1.0

Op 1 juni 2018 hebben wij een nieuwsbericht gepubliceerd met daarin de datawijzigingen voor BRK Levering 1.0. Dit is nu uitgebreid met aanvullende datawijzigingen.

Het gaat om de volgende aanvullende datawijzigingen:

  • Aantekening Recht wordt niet meer geleverd bij Mandeligheid en Appartementsrechtsplitsingen
  • Doorhaling koopovereenkomst
  • Bij aantekening-wijzigingen niet automatisch een nieuw ID
  • Erfpachtcanon
  • Aantekeningen voorlopige grenzen
  • Geen migratie historische overgangsgrootte

Testen via proefbestanden

Inmiddels zijn de softwareleveranciers en de verschillende stakeholders voorzien van proefbestanden van deze aanvullende datawijzigingen. De genoemde wijzigingen vallen binnen de vernieuwing van de gehele Basisregistratie Kadaster (BRK). U kunt bij uw softwareleverancier navraag doen naar de stand van zaken rondom deze datawijzigingen. Wilt u nu al meer weten? Lees dan het document Datawijzigingen BRK Levering 1.0.