Aanscherping BAG Catalogus 2018

Signalen van bronhouders hebben geleid tot een aanscherping van de registratie van het Gebruiksdoel

In de oorspronkelijke Catalogus BAG 2009 kwam de zogenaamde ‘geformaliseerde gebruikswijziging’ voor. Met dit brondocument, opgesteld door medewerkers belast met vergunningsverleningstaken, kon een zonder vergunning gewijzigd gebruiksdoel worden vastgesteld als vergunningsvrije aanpassing. Signalen van bronhouders uit de uitvoeringspraktijk hebben geleid tot een aanscherping van de registratie van het Gebruiksdoel in de BAG vanuit het ministerie van BZK.

Meer informatie over de aanscherping én de te volgen werkwijze vindt u op de website van het ministerie van BZK.